کوچینگ

کوچینگ سازمانی
احتمالاً تعجب نخواهید کرد اگر بدانید پروژه‌های کوچینگ سازمانی همیشه هم موفق نیستند. مشارکت‌های ناموفق در فرایند کوچینگ می‌تواند به...
آیا قوی‌ترین دارایی شرکت شما کارکنان دانشی شما هستند؟ اگر درخشان‌ترین و ارزشمندترین کارمندان شما فردا کار خود را ترک...
  شکاف عملکرد یکی از چالش‌هایی است که ذهن بسیاری از ما را درگیر خود می‌کند. چون بین آن‌چه واقعاً...
  وقتی به رهبرانی نگاه می‌کنید که تحسینشان می‌کنید، می‌بینید که ویژگی منحصر به فرد آن‌ها یکپارچگی است. یکپارچگی از...
یکی از موضوعات مورد علاقه‌ی من، مسئولیت‌‌پذیری در قبال زندگی خودمان است. یعنی یاد بگیریم در رویارویی با “زندگی” پاسخ‌گو...
بسیاری از ما، مخصوصا در ایران، تا نزدیک دهه‌ی سی سالگی با جریان اجتماعی همراه می‌شویم و شغلی را اختیار...
این یک پرسش قدیمی است: “آیا ما بیشتر از طبیعت خود تاثیر می‌گیریم یا از نحوه‌ی پرورش و به شکل...
ما تقریباً در تمام طول روز بازخورد می‌دهیم. به مردم می‌گوییم چگونه می‌توانند کارهای خود را بهبود ببخشند، آن‌ها را...
چه می شد اگر می توانستید طوری محیط خود را کنترل کنید که محرک ایجاد مطلوب ترین رفتار شما شود...
فیلتر مطالب براساس موضوع
فیلتر مطالب براساس برچسب
بیشتر