اخبار و رویدادها

کتاب محرک ها
کتاب محرکها منتشر شد. این کتاب که یکی از ارزشمندترین آثار مارشال گلداسمیت به حساب می آید و جزو پرفروش...
گفتگوی آنلاین با امیر پهلونژاد، کوچ زندگی و سازمانی و مترجم کتاب “به پا خاستن برای انسانیت” نوشته جان ایزو،...